STOREBRAND LIVSFORSIKRING AS – ROADSHOW OG MANDATANNONSERING

Report this content

Storebrand Livsforsikring AS, med BBB+ (positiv) kredittrating fra S&P, har engasjert Danske Bank og Nordea for å arrangere møter med kredittinvestorer i det nordiske obligasjonsmarkedet. Avhengig av de rådende markedsforholdene, og i etterkant av møtene, vil et eller flere NOK og/eller SEK denominerte ansvarlig lån bli utstedt. Evt. obligasjonslån vil ha 30 års løpetid og målsetning om 7 år til første call og er planlagt å kvalifisere som solvenskapital i kapitalgruppe 2 under solvens II regelverket. Formålet med den mulige utstedelsen vil være generelle selskapsformål.

MiFID II professionals/ECPs-only - Manufacturer target market (MiFID II product governance) is eligible counterparties and professional clients only (all distribution channels). No PRIIPs key information document (KID) has been prepared as not available to retail in EEA. 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Nikola Heitmann, Head of Capital Management, telefon +47 416 97 236
Einar Leikanger, Head of Treasury, telefon +47 934 20 379
 

 Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12. 

Abonner