STOREBRAND LIVSFORSIKRING AS – roadshow og mandatannonsering

Report this content

Storebrand Livsforsikring AS, med A- (stabil) kredittrating fra S&P, har engasjert Danske Bank og DNB Markets for å arrangere møter med kredittinvestorer i det nordiske obligasjonsmarkedet fra 2. september. Avhengig av de rådende markedsforholdene, og i etterkant av møtene, vil et eller flere NOK og/eller SEK denominerte ansvarlige lån bli utstedt. En eventuell obligasjonsutstedelse vil ha 30 års løpetid, minimum 5 år til første call og er planlagt å kvalifisere som solvenskapital i kapitalgruppe 2 under solvens II regelverket. Formålet med den mulige utstedelsen vil være generelle selskapsformål, inkludert refinansiering av obligasjoner med call-mulighet i mars 2020 («STORL03»).

I forbindelse med den mulige utstedelsen vil tilbakekjøp, helt eller delvis, av STORL03 og STB14 PRO vurderes.

Utstedelsen er godkjent av selskapets generalforsamling og tillatelse til utstedelse og tilbakekjøp er gitt av Finanstilsynet.

Lysaker, 27.08.2019

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Kjetil R. Krøkje, Group Head of Finance, Strategy and M&A, telefon +47 934 12 155

Nikola Heitmann, Head of Capital Management, telefon +47 416 97 236

MiFID II professionals/ECPs-only - Manufacturer target market (MiFID II product governance) is eligible counterparties and professional clients only (all distribution channels). No PRIIPs key information document (KID) has been prepared as not available to retail in EEA.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Abonner