STOREBRAND LIVSFORSIKRING AS – TILBAKEKJØP AV OBLIGASJONER

Report this content

Viser til børsmelding 21. mars 2018 vedr. vellykket utstedelse av nytt obligasjonslån på SEK 900 millioner.  I forbindelse med denne utstedelsen har Storebrand Livsforsikring kjøpt tilbake obligasjoner til en nominell verdi på NOK 117 millioner i lånet som har en førtidig innfrielsesrett 29. mai 2018 (ISIN NO0010430713). De tilbakekjøpte obligasjonene vil bli nedskrevet.  

For ytterligere informasjon: Nikola Heitmann, Head of Capital Management, telefon +47 416 97 236 

Einar Leikanger, Head of Treasury, telefon +47 934 20 379 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Abonner