STOREBRAND LIVSFORSIKRING AS – VELLYKKET PLASSERING AV TIER 2 OBLIGASJONSLÅN

Report this content

Storebrand Livsforsikring AS har i dag utstedt et nytt 30NC5 Solvency II tilpasset tidsbegrenset ansvarlig obligasjonslån med et volum på SEK 1.000.000.000 og en kupong på 3M Stibor + 2,00 prosent. Obligasjonslånet forfaller 21. november 2047 og gir Storebrand Livsforsikring AS en førtidig innløsningsrett 21. november 2022. Obligasjonslånet vil kvalifisere som Tier 2 kapital under det europeiske Solvency II kapitaldekningsregelverket for forsikringsselskaper. Transaksjonen var vesentlig overtegnet.

Obligasjonslånet vil bli søkt notert på Oslo Børs.

Danske Bank og Nordea var tilretteleggere for obligasjonsutstedelsen.

For ytterligere informasjon:

Einar Leikanger, Head of Treasury, telefon +47 934 20 379

Camilla Leikvoll, SVP Group Strategy and Finance, telefon +47 979 89 128

Abonner