STOREBRAND LIVSFORSIKRING AS - VELLYKKET PLASSERING AV TIER 2 OBLIGASJONSLÅN

Report this content

Storebrand Livsforsikring AS har i dag utstedt et nytt 30NC7 Solvency II tilpasset tidsbegrenset ansvarlig obligasjonslån med et volum på SEK 900.000.000 og en kupong på 3M Stibor + 2,50 prosent. Obligasjonslånetforfaller 27. mars 2048 og gir Storebrand Livsforsikring AS en førtidiginnløsningsrett 27. mars 2025. Obligasjonslånet vil kvalifisere som Tier 2 kapital under det europeiske Solvency II kapitaldekningsregelverket for forsikringsselskaper. 

Obligasjonslånet vil bli søkt notert på Oslo Børs. Danske Bank og Nordea var tilretteleggere for obligasjonsutstedelsen. 

For ytterligere informasjon: Nikola Heitmann, Head of Capital Management, telefon +47 416 97 236 Einar Leikanger, Head of Treasury, telefon +47 934 20 379 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Abonner