Storebrand Livsforsikring AS: 1. kvartalsrapport 2017

Storebrand Livsforsikring AS er et heleiet datterselskap av det børsnoterteselskapet Storebrand ASA. For informasjon om Storebrandkonsernets resultat og balanse pr. 31.03.2017 vises det til Storebrand Konserns rapport for 1. kvartal 2017.

Storebrand Livsforsikring AS Kvartalsrapport for 1. kvartal 2017 følger vedlagt.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven§5-12