Storebrand Livsforsikring AS: 3. Kvartalsrapport 2021

Report this content

Storebrand Livsforsikring AS er et heleiet datterselskap av det børsnoterte selskapet For informasjon om Storebrandkonsernets resultat og balanse pr. 30.09.2021 vises det til Storebrand Konserns rapport for 3. kvartal 2021. Storebrand Livsforsikring AS 3. kvartalsrapport følger vedlagt.


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven§5-12