Storebrand Livsforsikring AS, 4. Kvartalsrapport 2015

Storebrand Livsforsikring AS er et heleiet datterselskap av det børsnoterteselskapet Storebrand ASA. For informasjon om Storebrandkonsernets resultat og balanse pr. 31.12.2015 vises det til Storebrand Konserns rapport for 4. kvartal 2015. Storebrand Livsforsikring AS Kvartalsrapport for 4. kvartal 2015 følgervedlagt. Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven§5-12