Storebrand Livsforsikring AS: Årsrapport 2014

Storebrand Livsforsikring AS offentliggjør i dag en elektronisk versjon av årsrapporten for 2014. Årsrapporten kan i tillegg lastes ned fra Storebrands hjemmeside: www.storebrand.no/ir.

Lysaker, 16. April 2015

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5 -12