Storebrand Livsforsikring AS: Årsrapport 2017

Report this content

Storebrand Livsforsikring AS offentliggjør i dag en elektronisk versjon av årsrapporten for 2017. Årsrapporten vil bli gjort tilgjengelig og kan i tillegg lastes ned fra Storebrands hjemmeside: www.storebrand.no/ir.

Lysaker, 26. Mars 2018

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven§ 5-12