Storebrand Livsforsikring AS: Årsrapport 2018

Report this content

Storebrand Livsforsikring AS offentliggjør i dag en elektronisk versjon av årsrapporten for 2018. Årsrapporten vil bli gjort tilgjengelig og kan i tillegg lastes ned fra Storebrands hjemmeside: www.storebrand.no/ir.

Lysaker, 18. Mars 2019

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven§ 5-12