Storebrand Livsforsikring AS: Årsrapport 2019

Report this content

Storebrand Livsforsikring AS offentliggjør i dag en elektronisk versjon av årsrapporten for 2019. Årsrapporten vil bli gjort tilgjengelig og kan i tillegg lastes ned fra Storebrands hjemmeside: www.storebrand.no/ir.

Lysaker, 30. Mars 2020

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven§ 5-12