Storebrand Livsforsikring AS: Årsrapport 2020

Report this content

Storebrand Livsforsikring AS offentliggjør i dag en elektronisk versjon av årsrapporten for 2020. Årsrapporten er vedlagt og kan i tillegg lastes ned fra Storebrands hjemmeside: www.storebrand.no/ir.

Lysaker, 18. mars 2021

Kontaktpersoner:
Leder Investor Relations, Daniel Sundahl: Mobil 913 61 899