Storebrand Livsforsikring AS: Årsrapport 2021

Report this content

Storebrand Livsforsikring AS offentliggjør i dag en elektronisk versjon av årsrapporten for 2021. Årsrapporten er vedlagt og kan i tillegg lastes ned fra Storebrands hjemmeside: www.storebrand.no/ir.

Lysaker, 28. mars 2022

Kontaktpersoner:
Leder Investor Relations & Rating, Daniel Sundahl:
daniel.sundahl@storebrand.no eller (+47) 913 61 899

Storebrands ambisjon er å sikre våre kunder økonomisk frihet og trygghet gjennom å være den beste tilbyderen av langsiktig sparing og forsikring. Storebrand leverer bærekraftige løsninger tilpasset kundens livssituasjon. Storebrand har om lag 40 000 bedriftskunder og 2 millioner personkunder. Konsernet har hovedkontor på Lysaker utenfor Oslo. Storebrand forvalter 1 097 milliarder kroner og er en av Nordens største kapitalforvaltere. Storebrand (STB) er notert på Oslo Børs.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.