Storebrand Livsforsikring AS: Dom i Forvaltningsretten i Sverige

Forvaltningsretten i Stockholm har i dom den 9. desember nektet SPP retten til å inkludere ansvarlig lån på SEK 700 millioner i kapitalbasen.

Dommen er i forbindelse med en anke fra SPP mot en avgjørelse som er utstedt av den svenske Finansinspektionen (FI) 5. desember 2014, der FI nektet tillatelse til å inkludere det ansvarlige lånet i kapitalbasen. Lånet er i dag ikke innregnet i kapitalbasen og vil derfor ikke påvirke konsernets nøkkeltall under Solvens I-regelverket.

Dommen innebærer at lånet, inntil videre, ikke vil inkluderes i kapitalbasen under Solvens II-regelverket. Isolert effekt av lånet er om lag 2-prosentpoeng på solvensmarginen under Solvens II. Storebrand gruppen rapporterte et Solvens II-estimat på 146% pr. 3. kvartal 2015.

Storebrand-konsernet vil analysere dommen før en beslutning om en eventuell anke finner sted.

9 desember 2015

Ytterligere informasjon ved henvendelse til:

Kjetil R. Krøkje, Head of Investor Relations

Telephone +47 934 12 155

kjetil.r.krokje@storebrand.no

Abonner