Storebrand Livsforsikring AS: Førtidig innfrielse av ansvarlig lån (ISIN NO0010732464)

Report this content

Storebrand Livsforsikring AS benytter seg av retten til å innfri obligasjonslån (ISIN NO0010732464) til pålydende verdi. Lånet vil bli innfridd den 17. mars 2020. Finanstilsynet har godkjent innfrielsen. 

Lysaker, 24. januar 2020

Kontaktpersoner: 

Group Head of Strategy and Finance, Kjetil R. Krøkje
tel +47 934 12 155 

Head of Capital Management, Nikola Heitmann 
tel +47 416 97 236 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.
 

Abonner