Storebrand Livsforsikring AS, førtidig innfrielse av ansvarlig obligasjonslån

Storebrand Livsforsikring AS benytter retten til å innfri ansvarlig obligasjonslån (ISIN: NO0010440829) til pålydende verdi. Utestående volum er NOK 1700 millioner.

Lånet vil bli innfridd den 27. juni 2014. Finanstilsynet har godkjent innfrielsen.

Kontaktpersoner:

Sigbjørn Birkeland, Finansdirektør, +47 934 80 893

Lars Kramer, Ass. Dir. Kapitalstyring, +47 900 68 287

Abonner