Storebrand Livsforsikring AS:  Førtidig innfrielse av fondsobligasjon (ISIN NO0010430713)

Report this content

Storebrand Livsforsikring AS benytter seg av retten til å innfri fondsobligasjon (ISIN NO0010430713) til pålydende verdi. Lånet vil bli innfridd den 29. mai 2018. Finanstilsynet har godkjent innfrielsen.

Kontaktpersoner:

SVP Group Strategy and Finance, Camilla Leikvoll, tlf +47 979 89 128

Head of Capital Management , Nikola Heitmann, tlf +47 416 97 236

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Abonner