Storebrand Livsforsikring AS: Kvartalsrapport 1. kvartal 2019

Report this content

Storebrand Livsforsikring AS er et heleiet datterselskap av det børsnoterte selskapet Storebrand ASA. For informasjon om Storebrandkonsernets resultat og balanse pr. 31.03.2019 vises det til Storebrand Konserns rapport for 1. kvartal 2019. Storebrand Livsforsikring AS Kvartalsrapport for 1. kvartal 2019 følger vedlagt. Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12