Storebrand Livsforsikring AS: Kvartalsrapport 3. kvartal 2018

Report this content

Storebrand Livsforsikring AS er et heleiet datterselskap av det børsnoterte selskapet Storebrand ASA. For informasjon om Storebrandkonsernets resultat og balanse pr. 30.09.2018 vises det til Storebrand Konserns rapport for 3. kvartal 2018. Storebrand Livsforsikring AS Kvartalsrapport for 3. kvartal 2018 følger vedlagt.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner

Dokumenter og linker