Storebrand Livsforsikring AS: Kvartalsrapport 4. kvartal 2018

Storebrand Livsforsikring AS er et heleiet datterselskap av det børsnoterte
selskapet Storebrand ASA. For informasjon om Storebrandkonsernets resultat og
balanse pr. 31.12.2018 vises det til Storebrand Konserns rapport for 4. kvartal
2018. Storebrand Livsforsikring AS Kvartalsrapport for 4. kvartal 2018 følger
vedlagt.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12