Storebrand Livsforsikring AS: Mottatt utkast til vedtak om endring av ligning for 2015

Report this content

Storebrand inntektsførte en positiv skatteeffekt på 1,7 milliarder NOK i 4. kvartal 2015 knyttet til likvidasjonen av eiendomsholdingselskapet Storebrand Eiendom Holding AS ("SEH"). Se note 26 for regnskapet 2018 for ytterligere beskrivelse. Storebrand mottok 23. mai 2019 et foreløpig utkast til et vedtak om endring av ligning for 2015 fra Skatteetaten.

Dersom Skatteetatens foreløpige utkast til vedtak blir stående etter en rettskraftig dom, vurderer Storebrand at det vil oppstå en skattekostnad for selskapet på om lag 1,3 milliarder kroner. Hvis Skatteetaten fatter et endelig vedtak vil Storebrand være i betalbar skatteposisjon.  

Beløpet vil ikke regnskapsføres basert på det mottatte varselet, da styret i Storebrand har vurdert at det ikke er rettslig grunnlag for skatteetatens syn. Den skattemessige effekten for regnskapsåret 2015 er beregnet etter vår beste vurdering og etter grundig gjennomgang med ekstern ekspertise og revisor. Dersom Skatteetatens foreløpige utkast til vedtak blir stående, vil Storebrand påklage avgjørelsen og om nødvendig prøve saken rettslig for å få avklart de skattemessige spørsmålene saken reiser.

Lysaker, 26. mai 2019 

Kontaktpersoner/mediehenvendelser:

Leder Strategi og Finans, Kjetil Ramberg Krøkje
kjetil.r.krokje@storebrand.no eller (+47) 934 12 155

Kommunikasjonsdirektør, Vibeke Hansen
Vibeke.hansen@storebrand.no eller (+47) 990 13 349

Storebrands ambisjon er å være best på sparing til pensjon. Storebrand skal levere bærekraftige løsninger tilpasset kundens livssituasjon slik at den enkelte får en bedre pensjon, og en bedre verden å gå av med pensjon i. Storebrand har om lag 40 000 bedriftskunder og 2 millioner personkunder, med hovedkontor på Lysaker utenfor Oslo. Storebrand forvalter over 729 milliarder kroner og er Norges største private kapitalforvalter. Vi jobber målrettet for å nå visjonen: Våre kunder anbefaler oss. Storebrand-aksjen (STB) er notert på Oslo Børs. Besøk oss på www.storebrand.no og følg oss på twitter@Storebrand.no Denne meldingen er informasjonspliktig i henhold til verdipapirhandellovens § 5-12.

Abonner