Storebrand Livsforsikring AS: Rapport om solvens og finansiell stilling 2017

Report this content

Storebrand Livsforsikring AS offentliggjør i dag en elektronisk versjon av rapport om Solvens og finansiell stilling for 2017 på www.storebrand.no/ir.

Lysaker 7. Mai 2018

Kontaktperson: Leder Investor Relations, Kjetil Ramberg Krøkje: 

kjetil.r.krokje@storebrand.no eller (+47) 934 12 155

Abonner