Storebrand Livsforsikring AS: Rapport om solvens og finansiell stilling 2020

Report this content

Storebrand Livsforsikring AS har i dag offentliggjort en elektronisk versjon av rapport om Solvens og finansiell stilling for 2020 på www.storebrand.no/ir.

Lysaker 8. april 2021

Kontaktperson:
Daniel Sundahl, Head of Investor Relations & Rating, Storebrand ASA
mobiltelefon +47 913 61 899 eller daniel.sundahl@storebrand.no

Abonner