Storebrand Livsforsikring AS: Resultat av tilbud om tilbakekjøp av obligasjon

Report this content

Viser til børsmelding datert 22. mars 2021. Resultatet av Storebrand Livsforsikring AS sitt tilbud om tilbakekjøp på opptil EUR 50 millioner i det utestående obligasjonslånet med ISIN XS0909773268 er nå klart.

Storebrand Livsforsikring AS kjøper tilbake EUR 49,998 millioner til en pris på 112,739 % av pålydende verdi, og med oppgjørsdato 31. mars 2021. Obligasjonene som er kjøpt tilbake vil bli nedkvittert.

BNP Paribas, Danske Bank og J.P. Morgan var tilretteleggere i forbindelse med tilbakekjøpsprosessen.

Lysaker, 29. mars 2021

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt;
Kjetil R. Krøkje, Group Head of Finance, Strategy and M&A, telefon +47 934 12 155
Einar Leikanger, Head of Treasury, telefon +47 934 20 379

Denne meldingen er informasjonspliktig i henhold til Verdipapirhandellovens § 5-12.

Abonner