STOREBRAND LIVSFORSIKRING AS: Salg av eierandel i Formuesforvaltning AS

Report this content

I en transaksjon gjennomført pr 22. mai 2017 selger Storebrand Livsforsikring AS sin eierandel på 20,8% i Formuesforvaltning AS til Phoenix Management AS (selskap eiet av ledelsen i Formuesforvaltning). Eierandelen har bakgrunn i en avtale Storebrand Livsforsikring AS og Formuesforvaltning AS inngikk i 2009 hvor Storebrand overførte virksomhet til Formuesforvaltning. Regnskapsmessig gevinst ved salget beregnes til om lag 85 millioner kroner, som vil inntektsføres i Q2 2017.    

Lysaker, 22. mai 2017 Kontaktpersoner: Leder Investor Relations, Kjetil Ramberg Krøkje: kjetil.r.krokje@storebrand.noeller (+47) 934 12 155  

Storebrands ambisjon er å være best på sparing til pensjon. Storebrand skallevere bærekraftige løsninger tilpasset kundens livssituasjon slik at denenkelte får en bedre pensjon, og en bedre verden å gå av med pensjon i.Storebrand har om lag 40 000 bedriftskunder og 1,9 millioner personkunder, medhovedkontor på Lysaker utenfor Oslo. Storebrand forvalter 599 milliarder kronerog er Norges største private kapitalforvalter. Vi jobber målrettet for å nåvisjonen: Våre kunder anbefaler oss. Storebrand-aksjen (STB) er notert på OsloBørs og selskapet har fått plass på Dow Jones Sustainability Index siden 1999. Besøk oss på www.storebrand.no og følg oss på twitter@Storebrand.no

Abonner