Storebrand Livsforsikring AS: Silver transaksjonen gjennomført

Report this content

Det vises til tidligere børsmelding om transaksjonen 24.oktober 2017.

De nødvendige myndighetsgodkjenninger er nå på plass og Storebrand har overtatt Silver Pensjonsforsikring AS under offentlig administrasjon, herunder forsikringsporteføljer og selskap. Silver er fra og med i dag ikke lenger under offentlig administrasjon, og er nå et heleid datterselskap av Storebrand Livsforsikring AS. Dette betyr at transaksjonen er endelig gjennomført i hht. avtalen mellom Administrasjonsstyret og Storebrand.

Lysaker, 30. Januar 2018

Kontaktpersoner/mediehenvendelser:

Leder Investor Relations, Kjetil Ramberg Krøkje:

kjetil.r.krokje@storebrand.no eller (+47) 934 12 155

Fungerende kommunikasjonsdirektør, Jan Otto Risebrobakken:

jan.otto.risebrobakken@storebrand.no eller (+47) 480 82 602

Storebrands ambisjon er å være best på sparing til pensjon. Storebrand skal levere bærekraftige løsninger tilpasset kundens livssituasjon slik at den enkelte får en bedre pensjon, og en bedre verden å gå av med pensjon i. Storebrand har om lag 40 000 bedriftskunder og 1,9 millioner personkunder, med hovedkontor på Lysaker utenfor Oslo. Storebrand forvalter 626 milliarder kroner og er Norges største private kapitalforvalter. Vi jobber målrettet for å nå visjonen: Våre kunder anbefaler oss. Storebrand-aksjen (STB) er notert på Oslo Børs.

Besøk oss på www.storebrand.no og følg oss på twitter@Storebrand.no

Denne meldingen er informasjonspliktig i henhold til verdipapirhandellovens § 5-12.

Abonner