Storebrand Livsforsikring AS: Storebrand selger Nordben Life and Pension Insurance Co. Limited

BenCo Insurance Holding B.V., som er majoritetseid av Storebrand Livsforsikring AS, har inngått avtale med Monument Re Limited om å selge alle aksjene i Nordben Life and Pension Insurance Co Limited.

"Jeg er veldig fornøyd med denne løsningen for Nordben. Storebrand, som majoritetseier i BenCo, ser oppkjøpet av Nordben som et veldig positivt skritt videre for selskapet. De siste årene har Storebrand etablert en partnerskapsmodell for internasjonale løsninger og denne transaksjonen er det naturlige neste steget. Kunder og ansatte vil bli tatt godt vare på av Monument Re, noe som har vært viktig for oss under prosessen. Monument Re har god erfaring med investeringer i europeiske forsikringsselskaper, de kjenner forretningen godt og vil fortsette å bruke Guernsey som lokasjon. Vi ser frem til å fortsette å jobbe med Nordben under nytt eierskap," sier Geir Holmgren, administrerende direktør i Storebrand Livsforsikring AS.

Nordben ble etablert i Guernsey i 1985 og var markedsleder innenfor internasjonale pensjonsordninger til den nordiske industrien. Selskapet har vært stengt for ny virksomhet de siste årene og har en lukket portefølje på rundt 7.500 poliser og eiendeler på 6 milliarder kroner.

Monument Re er en Bermuda-basert reassurandør etablert for å operere som en kapitalintensiv reassurandør og oppkjøper, hovedsakelig i Europa. Monument Re's aksjonærer er av høy kvalitet og inkluderer Hannover Re, verdens tredje største reassurandør, NYSE-noterte Enstar, en ledende P&C run-off konsolidator, og E-L Financial, morselskapet til det canadiske livsforsikringsselskapet Empire Life.

Transaksjonen forventes å ha en positiv effekt på 0,8 prosentpoeng på Storebrand-konsernets solvensmargin og begrenset resultateffekt.

Gjennomføring av transaksjonen er avhengig av myndighetsgodkjennelser og forventes gjennomført i 1. kvartal 2019.

Lysaker, 21 desember 2018

Kontaktpersoner:

CFO, Lars Aa. Løddesøl:
lars.loddesol@storebrand.no
(+47) 934 80 151

Adm. direktør Storebrand Livsforsikring AS, Geir Holmgren:
geir.holmgren@Storebrand.no
(+47) 934 80 151

Leder Investor Relations, Kjetil Ramberg Krøkje:
kjetil.r.krokje@storebrand.no
(+47) 934 12 155

Storebrands ambisjon er å være best på sparing til pensjon. Storebrand skal levere bærekraftige løsninger tilpasset kundens livssituasjon slik at den enkelte får en bedre pensjon, og en bedre verden å gå av med pensjon i. Storebrand har om lag 40 000 bedriftskunder og 2 millioner personkunder, med hovedkontor på Lysaker utenfor Oslo (Norge). Storebrand forvalter over 700 milliarder kroner og er Norges største private kapitalforvalter. Vi jobber målrettet for å nå visjonen om at Våre kunder anbefaler oss. Storebrand-aksjen (STB) er notert på Oslo Børs.

Besøk oss på www.storebrand.no og følg oss på twitter @Storebrand_no

Denne meldingen er informasjonspliktig i henhold til verdipapirhandellovens § 5-12.

Abonner