Storebrand Livsforsikring AS: Tilbakekjøp av obligasjoner

Storebrand Livsforsikring AS har i dag kjøpt tilbake obligasjoner med pålydende verdi på NOK 115,5 million i det utestående ansvarlige obligasjonslånet med ISIN NO0010521628. Obligasjonene ble kjøpt til en pris på 102.77% av pari kurs, og har blitt slettet. Etter slettingen er det utestående volumet i dette obligasjonslånet NOK 884,5 milllion.  

 Lysaker, 20. mars 2015

For ytterligere informasjon: Sigbjørn Birkeland, Finansdirektør Storebrand ASA, telefon +47 934 80 893 Lars Kramer, VP Capital Management, telefon +47 900 68 287

Abonner