STOREBRAND LIVSFORSIKRING AS: VELLYKKET PLASSERING AV NYTT TIER 2 OBLIGASJONSLÅN

Report this content

Storebrand Livsforsikring AS har i dag utstedt et nytt 30NC5 tidsbegrenset ansvarlig obligasjonslån med et volum på SEK 1.000.000.000 og en kupong på 3M Stibor + 2,40 prosentpoeng. Obligasjonslånet forfaller 16. september 2049 og gir Storebrand Livsforsikring AS en førtidig innløsningsrett 16. september 2024. Obligasjonslånet vil kvalifisere som Tier 2 kapital under det europeiske Solvency II kapitaldekningsregelverket for forsikringsselskaper. 

Oppgjørsdato for lånet er 16. september 2019, og obligasjonslånet vil bli søkt notert på Oslo Børs. 

I forbindelse med låneopptaket har Storebrand Livsforsikring AS kjøpt tilbake obligasjoner til en nominell verdi på NOK 128 millioner i lånet STORL03 som har en førtidig innfrielsesrett den 17. mars 2020 (ISIN NO0010732464). De tilbakekjøpte obligasjonene vil bli nedskrevet. 

Danske Bank og DNB Markets var tilretteleggere av transaksjonen. 

For ytterligere informasjon: 

Kjetil R. Krøkje, Group Head of Finance, Strategy and M&A, telefon +47 93412 155 
Nikola Heitmann, Head of Capital Management, telefon +47 416 97 236 
Einar Leikanger, Head of Treasury, telefon +47 934 20 379 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Abonner