STOREBRAND LIVSFORSIKRING AS: VELLYKKET UTSTEDELSE AV NYTT TIER 2 OBLIGASJONSLÅN

Report this content

Storebrand Livsforsikring AS har i dag utstedt et nytt 30NC5 tidsbegrenset ansvarlig obligasjonslån på NOK 500.000.000 og med en kupong på 3M Nibor + 2.05 prosentpoeng.

Obligasjonslånet forfaller 19. juni 2050 og gir Storebrand Livsforsikring AS en førtidig innløsningsrett første gang etter 5 år den 19. juni 2025.

Obligasjonslånet vil kvalifisere som Tier 2 kapital under det europeiske Solvency II kapitaldekningsregelverket for forsikringsselskaper.

Oppgjørsdato for lånet er 19. juni 2020, og obligasjonslånet vil bli søkt notert på Oslo Børs. Utstedelsen er godkjent av selskapets generalforsamling og tillatelse er gitt av Finanstilsynet.

Nordea og Swedbank var tilretteleggere av transaksjonen.

 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Kjetil R. Krøkje, Group Head of Finance, Strategy and M&A, telefon 934 12 155

Nikola Heitmann, Head of Capital Management, telefon 416 97 236

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Abonner