Storebrand Livsforsikring AS: Vellykket utstedelse av nytt grønt obligasjonslån

Report this content

Storebrand Livsforsikring AS, med A- kredittrating fra S&P, har i dag utstedt et nytt grønt tidsbegrenset ansvarlig obligasjonslån på EUR 300 millioner og med en kupong på 1,875% per år. Obligasjonslånet forfaller 30. september 2051 og gir Storebrand Livsforsikring AS en førtidig innløsningsrett første gang 31. mars 2031.

Det grønne obligasjonslånet vil kvalifisere som Tier 2 kapital under det europeiske Solvency II kapitaldekningsregelverket for forsikringsselskaper.

Oppgjørsdato for lånet er 31. mars 2021, og obligasjonslånet vil bli søkt notert på Euronext Dublin. Utstedelsen er godkjent av selskapets generalforsamling og tillatelse er gitt av Finanstilsynet.

Transaksjonen var betydelig overtegnet.

BNP Paribas, Danske Bank og J.P. Morgan var tilretteleggere for transaksjonen, og J.P. Morgan har vært rådgiver i forbindelse med utarbeidelsen av det grønne rammeverket.

Lysaker, 24. mars 2021

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt;

Kjetil R. Krøkje, Group Head of Finance, Strategy and M&A, telefon +47 934 12 155
Einar Leikanger, Head of Treasury, telefon +47 934 20 379

Denne meldingen er informasjonspliktig i henhold til Verdipapirhandellovens § 5-12.

Abonner