Storebrand Livsforsikring AS: Vurderer utstedelse av nytt grønt obligasjonslån og tilbakekjøp av utestående obligasjoner

Report this content

Storebrand Livsforsikring AS, med A- kredittrating fra S&P, har engasjert BNP Paribas, Danske Bank og J.P. Morgan til å arrangere møter med kredittinvestorer for å presentere selskapets nye rammeverk for grønne obligasjonslån. Et nytt grønt ansvarlig lån på EUR 300m med 30,5 års løpetid og første innfrielsesrett etter 10,5 år vil deretter innhentes, avhengig av de rådende markedsforholdene. Det grønne obligasjonslånet forventes å få en rating på BBB fra S&P og en Second Party Opinion er utarbeidet av Sustainalytics. J.P. Morgan har vært rådgiver i forbindelse med utarbeidelsen av det grønne rammeverket.

I forbindelse med det planlagte nye grønne obligasjonslånet har Storebrand Livsforsikring AS også annonsert et mulig tilbakekjøp på opp til EUR 50m i det utestående obligasjonslånet med ISIN XS0909773268.

Lysaker, 22. mars 2021

For ytterligere informasjon; vennligst kontakt;
Kjetil R. Krøkje, Group Head of Finance, Strategy and M&A, telefon +47 934 12 155
Einar Leikanger, Head of Treasury, telefon +47 934 20 379

Denne meldingen er informasjonspliktig i henhold til Verdipapirhandellovens § 5-12.

Abonner