Storebrand Livsforsikring Konsern: Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Storebrand Livsforsikring AS er et heleiet datterselskap av det børsnoterte selskapet Storebrand ASA. For informasjon om Storebrandkonsernets resultat og balanse pr. 31.03.2015 vises det til Storebrand Konserns rapport for 1. kvartal 2015. Storebrand Livsforsikring AS Kvartalsrapport for 1. kvartal 2015 følger vedlagt. Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12