Priv til red.: Stortingspresidenten innleder på Skog og Tre

Stortingspresident Dag Terje Andersen holder hovedinnlegg på konferansen Skog og Tre onsdag 16. juni på Gardermoen. Innlegget vil handle om skognæringens betydning for samfunnet i fremtiden.

Andersen vil være tilgjengelig for kommentarer etter sitt innlegg.  

Tid: onsdag 16. juni, Andersen er tilstede kl. 10:00 – 12:00

Sted: Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen, Luftrommet

For ytterligere opplysninger, kontakt sekretariatsleder Mona Mortensen Krane, telefon: 98449796.

Sekretariatsleder Ledelsessekretariatet Stortinget Tlf.: 23313013/98449796 E-post: mok@stortinget.no