Stortinget oppretter ny stilling i Brussel

Stortingets presidentskap har besluttet å opprette en stilling som fast utsending fra Stortinget til Europaparlamentet. – Dette er et viktig ledd i å styrke Stortingets kontakt med Europaparlamentet, sier stortingspresident Dag Terje Andersen.

- Personen som ansettes vil ha som sin hovedoppgave å bidra til å knytte kontakter mellom norske stortingspolitikere og EU-parlamentarikere, samt orientere Stortinget om det som til enhver tid foregår i Europaparlamentet. Europaparlamentet har over tid styrket sin rolle, og med ratifiseringen av Lisboa-traktaten er det enda viktigere enn tidligere at Stortinget har god kontakt med Europaparlamentet, sier Andersen. Stillingen vil være knyttet til Internasjonalt sekretariat i Stortingets administrasjon, og personen som ansettes vil ha hovedarbeidssted i Brussel. Stillingens innhold vil bli klart avgrenset mot gjøremål som etter vår statsskikk skal ivaretas av regjeringen og utenrikstjenesten. Stortingets administrasjon tar sikte på at stillingen skal besettes i løpet av 2010. For ytterligere opplysninger, kontakt spesialrådgiver Mona Mortensen Krane på tlf: 98449796/23313013.

Tags:

Dokumenter og linker