Stortingspresidenten på offisielt besøk til Sør-Amerika

Stortingspresident Dag Terje Andersen besøker Brasil, Argentina og Chile 10. – 21. april. Besøket vil bidra til tettere kontakt på parlamentarisk nivå mellom Norge og disse landene.

Stortingspresidentens program vil omfatte offisielle samtaler i landenes nasjonalforsamlinger og med enkelte ministre, møter med norske bedrifter og et besøk til indianerterritoriet Xingu i Brasil. Viktige temaer vil være miljø, næringssamarbeid og urfolks interesser. I tillegg har vertsnasjonene vist interesse for den norske velferdsmodellen. Kontaktene mellom Norge og Brasil, Argentina og Chile har blitt tettere i de senere år, både på politisk nivå og når det gjelder næringsliv. Etter EU og USA er Brasil det enkeltland i verden hvor Norge har sine største investeringer. En betydelig andel av dette er investeringer i olje- og offshoreindustrien. I Chile er det norske eierinteresser i lakseoppdrett og vannkraft. Under besøket til indianerterritoriet Xingu vil stortingspresidenten bli orientert om aktuelle problemstillinger knyttet til avskoging, klima og urfolkenes rolle i bevaring av regnskog. Norske midler har gjennom mange år finansiert prosjekter på disse områdene. På reisen har han med seg en delegasjon på syv stortingsrepresentanter. I tillegg vil sametingspresident Egil Olli delta på deler av besøket. Det er første gang stortingspresidenten reiser på offisielt besøk til disse landene. Presse som er interessert i å dekke hele eller deler av programmet kan ta kontakt med spesialrådgiver Mona Mortensen Krane, tlf: 98449796, e-post: mok@stortinget.no. Utdrag fra programmet: 11. - 12. april Besøk til Xingu indianerterritorium i det sørlige Amasonas, fokus på bevaring av regnskog og urfolk – norske innsatser. 13. april Brasilia: offisielle møter i den brasilianske nasjonale kongressen og med ministre. 14. april Rio de Janeiro: orientering om oljesektoren i Brasil, møte med handelskammeret, foredrag v/stortingspresidenten om norsk-brasilianske relasjoner. 15. april Buenos Aires: offisielle møter i den argentinske nasjonale kongressen og med ministre. 16. april Buenos Aires: foredrag v/ stortingspresidenten om den norske modellen, møte med representanter for norsk næringsliv, møte med sekretariatet for Antarktistraktaten. 19. -20. april Santiago/Valparaiso: offisielle møter i den chilenske nasjonale kongressen og med ministre.

Tags:

Dokumenter og linker