Ny norsk bokføringlov – påvirker elektronisk fakturering

StreamServe har løst håndteringen av elektronisk fakturering i tråd med den nye loven med elektroniske signatuerer, sier Christian Hadenius VD for StreamServe Nordic.

Loven gjelder fra november 2004, og de grunnleggende bokføringsprinsipper fastslår at regnskapsmaterialet (som inkluderer fakturaer) skal sikres på en forsvarlig måte mot urettmessig endring, sletting eller tap. Videre fastslås at oppbevaringspliktig regnskapsmateriale skal oppbevares ordnet og være betryggende sikret mot ødeleggelse, tap og endring. Regnskapsmaterialet skal også kunne fremlegges for offentlig kontrollmyndighet i hele oppbevaringstiden i en form som muliggjør etterkontroll. Dersom salgsdokumentasjonen sendes elektronisk, kan elektronisk signatur benyttes for i størst mulig grad å eliminere redigeringsmulighetene, samt muliggjøre etterprøving av originalitet av innholdet både hos avsender og mottager. Selv om loven og forskriften til bokføring ikke spesifiserer noen tekniske krav for hvordan regnskapsmaterialet skal sikres mot endring, så får bruken av elektronisk signatur anses å være den beste sikkerheten, dette har også blitt behandlet under utarbeidingen av loven, sier Anna Nordén, IT-sikkerhetsjurist Tekki.

Dokumenter og linker