Stort internasjonalt arrangement om idrett, samfunnsansvar og utvikling til Kristiansand i januar

Stort internasjonalt arrangement om idrett, samfunnsansvar og utvikling til Kristiansand i januar I anledning FNs internasjonale år for idrettsaktivitet og utdanning i 2005, har Start Life Support tatt initiativ til et stort internasjonalt arrangement i Kristiansand den 13 og 14. januar, der idrett og utvikling settes på dagsorden. I forlengelse av seminaret vil det bli avviklet en fotballturnering mellom tre norske eliteserielag og Mathare United fra Kenya. Seminaret arrangeres av Start Life Support, som er et samarbeid mellom Fotballklubben Start og Strømmestiftelsen. Medarrangør er UNEP/GRID i Arendal. Samarbeidspartnere til arrangementet er Norges Idrettsforbund, Right to Play og Transparency International. Over to dager vil en rekke internasjonale deltakere sette søkelys på hvilken rolle idretten kan ta i kampen for en mer rettferdig verden. Temaet vil bli belyst fra ulike ståsted av noen av verdens fremste foredragsholdere innenfor dette området. Vår egen utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson er, sammen med Johann Olav Koss fra Right to Play, blant innlederne til tema idrett og utvikling. Hvordan påvirker korrupsjonen oss, og hvilken rolle kan idretten innta i kampen mot korrupsjon, er et tema som vil belyses av journalisten Andrew Jennings, og forfatter av boken Lord of the Rings. Jennings fremstår i dag som en av verdens fremste kjennere av problematikken idrett og korrupsjon. Gerhard Heiberg, medlem i IOC er også blant innlederne til dette tema. Hvordan kan næringsliv, idrett og ideelle aktører arbeide sammen for å formidle samfunnsansvar? Tema belyses av blant andre Harald Andersen som er daglig leder i Start Toppfotball. Hvordan kan idrettsutøvere og klubber være formidlere av en tydelig ansvarsholdning? Tema vil blant andre belyses av president i Norges Idrettsforbund og Olympiske komité Karl-Arne Johannessen og Tom Nordlie som er hovedtrener i Start Toppfotball. Seminaret vil for øvrig være representert med flere deltakere fra Kenya, blant andre Ochilo Ayacko, som er statsråd for likestilling, idrett, kultur og sosiale tjenester. Spesialrådgiver og leder i arbeidet mot korrupsjon i den Kenyanske regjeringen John Githongo vil også delta. Sportsklubben Mathare Youth Sports Association (MYSA), som i FN er sett på som en av de mest vellykkede utviklingsprosjektene innenfor idrett og utvikling, vil være representert av Bob Munro som er grunnlegger av MYSA og leder av eliteserieklubben Mathare United, og Francis Kimanzi som er direktør for MYSA. Strømmestiftelsen har siden 1995 vært partner og den største økonomiske bidragsyteren til arbeidet i MYSA, et arbeid som Start gjennom Start Life Support har vært med å generere penger til. Seminaret åpnes av Kristiansands ordfører, Oddvar Skisland. For mer informasjon: Ingar M. Rebne. Form. Start Toppfotball og leder Start Life Support. Tel: 982 61 132 Olaf Gundersen. Strømmestiftelsen og Start Life Support. Tel. 905 81 812 Cato Litangen UNEP/GRID Arendal. Tel. 906 60 826 Pressekontakt. Egil Mongstad. Tel 952 89 394 ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=56667&fn=wkr0010.pdf Start Life Support 2005_seminarprogram

Dokumenter og linker