SubConnected inngår strategisk samarbeid med norske selskap

Report this content

Det svenske selskapet SubConnected AB vil elektrifisere norsk oppdrettsnæring og inngår strategiske samarbeidsavtaler med Astorplast AS og Seløy Undervannsservice AS.

SubConnected  utlegging av kabel

Waves4Power  bouy  Runde
«Vi er glade for å ha fått med på laget Astorplast og Seløy Undervannsservice. Disse to selskapene vil være viktige samarbeidspartnere for videreutvikling og produksjon av vårt unike konsept for elektrifisering av norsk oppdrettsnæring,» sier adm. dir Emil Christiansen i Göteborg-baserte SubConnected AB.

Emil Christiansen VD SubConnected AB

SubConnected AB er i ferd med å etablere seg i Norge, og tilbyr oppdretterne ren energi via spesialutviklede dynamiske høyspentkabler som kan legges over lange avstander.

«Konseptet er optimalisert for bruk ved alle bevegelige maritime installasjoner og gir lang levetid og stor fleksibilitet. Blant annet kan man med denne løsningen lett knytte til flere anlegg og koble seg opp mot andre grønne energikilder,» sier Christiansen.

SubConnected tilbyr oppdretterne å kjøpe eller leie systemløsningen. Ved leie vil SubConnected ta seg av alt fra installasjon, til kontinuerlig overvåking og vedlikeholdsarbeid.

«Vi har stor tro på denne modellen, som gjør det enklere for oppdretterne å ta en beslutning ettersom risikoen ligger på utleier», sier Christiansen.

Fosnavåg-selskapet Astorplast AS skal produsere den flytende koblingshuben, som knytter energien fra land sammen med oppdrettsanlegget eller andre maritime installasjoner. Fosnavåg-bedriften er en innovativ bedrift innenfor maskinering av plastprodukter.

Seløy Undervannsservice AS holder til i Herøy vest for Sandnessjøen og er en stor aktør innenfor undervannstjenester og andre maritime entreprenørtjenester, med kraft- og oppdrettsselskaper som de største kundene.

Nordlands-bedriften skal ta seg av utlegging av kablene for SubConnected.

«Gjennom dette norsk-svenske samarbeidet skal vi bidra til å gjøre oppdrettsnæringen både grønnere og mer energieffektiv», sier Christiansen.

Han mener at dette er en riktig satsning til riktig tid.

«Med det fokus det er i dag på grønne bærekraftige energiløsninger som samtidig er økonomisk lønnsomme, samt at stadig flere av oppdrettsanleggene blir lagt lenger til havs, mener vi at potensialet for vår løsning er stort», avslutter Emil Christiansen.

Representanter fra SubConnected er til stede på stand E402 under Aquanor i Trondheim.

For ytterligere informasjon, kan følgende kontaktes:

Emil Christiansen, konsernsjef, tlf. + 46 769428502,
epost: emil.christiansen@subconnected.com
Jan Melsom, markedsrepresentant Norge, tel +47 90058578
epost: jan.melsom@subconneted.com


SubConnected er et innovativt selskap spesialisert innen teknologi og løsninger for marin elektrifisering. Basert på en vellykket utvikling og testing av bølgekraft og over 50 MSEK i investeringer har nå SubConnected tilrettelagt teknologien for kommersiell bruk i oppdrettsnæringen. Ved å koble oppdrettsanlegg med landstrøm fjernes behovet for dieseldrevne generatorer og sparer både miljøet og eliminerer utgiftene til diesel. SubConnected’s mål er å hjelpe kundene til å fremtidssikre sin virksomhet med sikker og ren elektrisk kraft, fri for utslipp og støy. SubConnected tilbyr en bærekraftig, kostnadseffektiv og fleksibel løsning med mulighet for å koble til grønn marin energi. Selskapet samarbeider med et nettverk av kommersielle partnere og er representert i Sverige og Norge. www.subconnected.com

Vedlagt er bilder til fri benyttelse av media.

  • Første bildet viser SubConnected i arbeid med utlegging av elkabel.
  • Andre bildet viser Waves4Powers bølgekraftanlegg ved Runde. Den produserte strømmen gikk via huben (i bakgrunnen) og til lands på Remøya (til høyre på bildet).
  • Bilde nummer tre er av konsernsjef Emil Christiansen.

Tags:

Multimedia

Multimedia

Quick facts

Det svenske selskapet SubConnected AB vil elektrifisere norsk oppdrettsnæring og inngår strategiske samarbeidsavtaler med Astorplast AS og Seløy Undervannsservice AS.
Tweet dette

Sitater

Vi er glade for å ha fått med på laget Astorplast og Seløy Undervannsservice. Disse to selskapene vil være viktige samarbeidspartnere for videreutvikling og produksjon av vårt unike konsept for elektrifisering av norsk oppdrettsnæring
Emil Christiansen, konsernsjef SubConnected
Konseptet er optimalisert for bruk ved alle bevegelige maritime installasjoner og gir lang levetid og stor fleksibilitet. Blant annet kan man med denne løsningen lett knytte til flere anlegg og koble seg opp mot andre grønne energikilder
Emil Christiansen, konsernsjef SubConnected
Vi har stor tro på denne modellen, som gjør det enklere for oppdretterne å ta en beslutning ettersom risikoen ligger på utleier
Emil Christiansen, konsernsjef SubConnected
Gjennom dette norsk-svenske samarbeidet skal vi bidra til å gjøre oppdrettsnæringen både grønnere og mer energieffektiv
Emil Christiansen, konsernsjef SubConnected
Med det fokus det er i dag på grønne bærekraftige energiløsninger som samtidig er økonomisk lønnsomme, samt at stadig flere av oppdrettsanleggene blir lagt lenger til havs, mener vi at potensialet for vår løsning er stort
Emil Christiansen, konsernsjef SubConnected