SubConnected vil elektrifisere norsk oppdrettsnæring

Report this content

Det svenske selskapet etablerer nå SubConnected AS i Norge og lanser et spesialutviklet system for elektrifisering av oppdrettsanlegg. Gjennom samarbeid med strategiske partnere tilbyr selskapet nå å forsyne oppdrettsanlegg med høyspentløsninger der de spesialutviklede dynamiske kablene kan legges over lange avstander.

SubConnected  utlegging av kabel

Waves4Power  bouy  Runde

Emil Christiansen VD SubConnected AB

«Målet er at vi skal bidra til å gjøre norsk oppdrettsnæring både grønnere og mer energieffektiv», sier adm. dir Emil Christiansen i Göteborg-baserte SubConnected AB.

Christiansen viser til at et oppdrettsanlegg som forbruker 200.000 liter diesel årlig, slipper ut 540 tonn CO2 fra dieselaggregatene.

«Med vår løsning slipper man forurensning og man får en pålitelig energikilde».

SubConnected tilbyr oppdretterne å kjøpe eller leie systemløsningen. Ved leie vil SubConnected ta seg av alt fra installasjon, til kontinuerlig overvåking og vedlikeholdsarbeid.

«Vi tilbyr leieløsninger for utstyr og system, der risikoen er for utleier,
og kundene får mulighet til å ta enklere beslutninger om investeringen», sier Christiansen.

Han opplyser at løsningen er fleksibel, kablene kan flyttes sammen med anleggene, systemet kan utvides og det kan lett knyttes på andre energikilder som vind-, sol- eller bølgekraft.

Her er det mulig å bygge systemet ut til et komplett grønt økosystem, og ha en løsning som er sikker for fremtiden.

Christiansen og flere av partnerne har bakgrunn fra Waves4Power, det svenske selskapet som i 2017 lyktes å levere strøm til det norske elnettet fra bølgekraftanlegget utenfor Runde.

Waves4Power fortsetter sin satsning, mens SubConnected spesialiserer seg på å utvikle og levere energisystem til oppdrettsnæringen og andre havbaserte installasjoner.

Målet er å levere de første løsningene til norske oppdrettsselskap, før man satser i andre regioner.

«Potensialet er svært stort. Med det fokus det er i dag på grønne bærekraftige energiløsninger som samtidig er økonomisk lønnsomme, samt at oppdrettsanleggene blir lagt lenger til havs, mener vi at dette er en riktig satsning på et riktig tidspunkt», avslutter Emil Christiansen.

Representanter fra SubConnected vil være til stede på Aquanor i Trondheim 19. – 23. august.


For ytterligere informasjon, kan følgende kontaktes:

Emil Christiansen, konsernsjef, tlf. + 46 769428502, epost: emil.christiansen@subconnected.com
Jan Melsom, markedsrepresentant Norge, tel +47 90058578 epost: jan.melsom@subconneted.com

SubConnected er et innovativt selskap spesialisert innen teknologi og løsninger for marin elektrifisering. Basert på en vellykket utvikling og testing av bølgekraft og over 50 MSEK i investeringer har nå SubConnected tilrettelagt teknologien for kommersiell bruk i oppdrettsnæringen. Ved å koble oppdrettsanlegg med landstrøm fjernes behovet for dieseldrevne generatorer og sparer både miljøet og eliminerer utgiftene til diesel. Vårt mål er å hjelpe våre kunder til å fremtidssikre sin virksomhet med sikker og ren elektrisk kraft, fri for utslipp og støy. SubConnected tilbyr en bærekraftig, kostnadseffektiv og fleksibel løsning med mulighet for å koble til grønn marin energi. Selskapet samarbeider med et nettverk av kommersielle partnere og er representert i Sverige og Norge. www.subconnected.com 

Vedlagt er bilder til fri benyttelse av media.

  • Første bildet viser SubConnected i arbeid med utlegging av elkabel, foto: Selöy Undervannservice AS

  • Andre bildet viser Waves4Powers bølgekraftanlegg ved Runde. Den produserte strømmen 
    gikk via huben (i bakgrunnen) og til lands på Remøya (til høyre på bildet), foto: Waves4power AB

  • Bilde nummer tre er av konsernsjef Emil Christiansen, foto: SubConnected

Tags:

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker

Quick facts

Det svenske selskapet etablerer nå SubConnected AS i Norge og lanser et spesialutviklet system for elektrifisering av oppdrettsanlegg. Gjennom samarbeid med strategiske partnere tilbyr selskapet nå å forsyne oppdrettsanlegg med høyspentløsninger der de spesialutviklede dynamiske kablene kan legges over lange avstander.
Tweet dette

Sitater

Målet er at vi skal bidra til å gjøre norsk oppdrettsnæring både grønnere og mer energieffektiv
adm. dir Emil Christiansen i Göteborg-baserte SubConnected AB
Vi tilbyr leieløsninger for utstyr og system, der risikoen er for utleier, og kundene får mulighet til å ta enklere beslutninger om investeringen
Emil Christiansen
Potensialet er svært stort. Med det fokus det er i dag på grønne bærekraftige energiløsninger som samtidig er økonomisk lønnsomme, samt at oppdrettsanleggene blir lagt lenger til havs, mener vi at dette er en riktig satsning på et riktig tidspunkt
Emil Christiansen