Lakers gjør fire oppkjøp og fortsetter å ekspandere i Norden

Report this content

Stockholm, 22. mars 2019 – Lakers Group, den ledende, uavhengige leverandøren av vannpumpetjenester i Norden, fortsetter å ekspandere i regionen. Fire oppkjøp er gjennomført de siste månedene. De nye selskapene som blir en del av Lakers Group, er Elmotorservice Syd og Öhbergs Pumpservice i Sverige, A & J Pumpservice i Finland og Elmodan i Danmark. Lakers’ proforma omsetning øker dermed til 350 millioner NOK.

«Vi er glade for å kunne ønske fire nye selskaper velkommen i Lakers Group. Med oppkjøpet av A & J gjør Lakers også sitt inntog i Finland, og Lakers dekker nå alle de nordiske landene,» sier Carl-Johan Callenholm, grunnlegger av og CEO i Lakers.

Summa Equity Fund I ble majoritetseier av Lakers Group AB i oktober 2018.

«Da Summa investerte i Lakers, var det med en strategi der man støtter en fortsatt ambisiøs vekstplan. De fire oppkjøpene kompletterer Lakers og styrker selskapets stilling som den ledende, uavhengige leverandøren av vannpumpetjenester i Norden,» sier Johannes Lien, partner i Summa Equity.

De nye selskapene som blir en del av Lakers, er:

Öhbergs Pumpservice (Sverige), en servicebedrift som arbeider med spillvannsapplikasjoner for kommuner og industrikunder. Historisk har de også arbeidet mye med trykkbaserte avløpssystemer. Selskapet ble etablert i 1957 og er velkjent i bransjen, med en sterk posisjon i Stockholms-området.

Elmotorservice Syd (Sverige), et selskap fokusert på salg av og service for elektriske verktøy og motorer, vifter, overføringer og pumper. Gjennom årene har Elmotorservice utviklet et sterkt fokus på avvanningspumper, og man har et nært samarbeid med ledende leverandører i avvanningssegmentet. Selskapet ble startet i 1999 og har sin virksomhet i Ystad og Simrishamn.

Elmodan (Danmark), et selskap som er spesialisert på pumper, generatorer og elektrisk verktøy, og som er kjent for ledende service. Elmodan ble startet i 1959 og har to avdelinger med verksted, lager og utstilling, én i Næstved og én i Ishøj.

A & J Pump Service (Finland), tilbyr allsidige vedlikeholds- og reparasjonstjenester for avløpsvann og vanlige vannpumper samt sugebiltjenester for industrien og eiendoms- og byggebransjen, med høytrykks- og vakuumbiler. Selskapet ble etablert i 2008 og har kontor i Helsinki, med virksomhet hovedsakelig i hovedstadsområdet, i Uusimaa-området og i Lahti.

For å sikre kontinuitet og dra nytte av erfaring beholder de eksisterende daglige ledere sine stillinger i alle selskapene. 

Summa Equity er blant de første private investeringsselskapene som har forpliktet seg til FNs bærekraftsmål. Lakers’ oppkjøp er i samsvar med bærekraftsmål nr. 6, om å sikre tilgang til og bærekraftig forvaltning av vann og sanitæranlegg for alle.

Henvendelser vedrørende intervjuer eller mer informasjon kan rettes til:
Carl Johan Callenholm
CEO, Lakers
+47 900 97 806
cj.callenholm@lakers.com

Johannes Lien
Partner, Summa Equity
+46 72 206 68 00
johannes.lien@summaequity.com

Om Lakers
Lakers er et nordisk konsern som ble grunnlagt i 2016 og har sitt hovedkontor i Oslo. Selskapet er aktivt i ettermarkedstjenester innenfor vann og avløpsvann. Det tilbyr vedlikehold, service, utvikling og teknisk rådgivning for pumper, pumpestasjoner, elektriske motorer og tilknyttede komponenter. Selskapet har 140 ansatte i Norge, Sverige, Finland og Danmark. www.lakers.no

Om Summa Equity
Summa Equity fokuserer på nordiske små og mellomstore virksomheter, og investerer i selskaper som er positivt drevet av megatrender innen områdene ressursknapphet, demografiske endringer og teknologiintensive virksomheter. Summa Equity er blant de første oppkjøpsfondene som benytter FNs bærekraftsmål i sin investeringsstrategi. Summa Equity ble etablert i 2016. www.summaequity.com