Summa Equity etablerer plattform for bedrifter innen big data

Report this content

23. mai 2017

Summa Equity etablerer Summa Digital en plattform for bedrifter innen big data med banebrytende teknologier på sine respektive felt. Plattformen består av tre virksomheter som nå inngår i Summa Equitys portefølje. 

Summa Equity har investert i svenske IVBAR Institute AB, norske Documaster AS og London-baserte Qlearsite Ltd. Alle de tre selskapene er foregangsaktører med ledende løsninger på ulike områder knyttet til big data.

«Dataanalyse er et område i sterk vekst. Innenfor de ulike nisjemarkedene utvikles det løsninger som er skreddersydd de spesifikke behovene virksomhetene og organisasjonene har. IVBAR, Documaster og Qlearsite er alle pionerer på sine områder som har lykkes i å utvikle teknisk sofistikerte løsninger med stor verdi for kundene. Vi har fulgt med på bedriftenes raske markedsetablering, de gode tilbakemeldingene de får fra kundene og sett at produktene deres er svært solide», forteller Christian Melby, partner i Summa Equity.

Summa Equity er opptatt av å hjelpe selskapene i Summa Digital med finansiering og støtte i den neste utviklingsfasen slik at de kan utvide virksomheten, nå ut til flere og øke veksten ytterligere.

«Med en felles plattform for big data skaper vi gode forutsetninger for synergier, for eksempel ved markedslanseringer og utviklingsprosesser. Disse synergiene blir viktige katalysatorer for fremtidig vekst», sier Summa Equity-partner Tommi Unkuri.

IVBAR er et svensk selskap som jobber med e-helse. Selskapet har utviklet en analysemetode for store datamengder, ERA Vision, som legger til rette for bedre styring i helsevesenet ved å fokusere på verdien for pasientene. Plattformen sørger for økt transparens og gir en unik form for innsyn både når det gjelder helseresultater og ressursfordeling. Det er et nyttig verktøy både for de som finansierer og tilbyr helsetjenester. IVBARs løsninger er utviklet i samarbeid med både offentlige og private partnere, og selskapet har lykkes med å konsolidere enorme mengder fragmenterte data fra helse- og omsorgstjenesten. Dette har gjort det mulig å gi innsyn på et nivå som ikke har vært mulig tidligere. ERA Vision brukes til oppfølging og beregning av erstatninger.

«IVBAR håndterer grunnleggende og viktige utfordringer i helsesektoren, og vi mener IVBAR vil være et positivt tilskudd for selskapets kunder – og ikke minst for pasienter. IVBARs løsninger er svært tilpasningsdyktige på tvers av land, da samme type utfordringer går igjen i alle helsesystemer. IVBAR har en unik stilling som leverandør av løsninger for å håndtere disse utfordringene, takket være et tett samarbeid med det svenske helsevesenet, inngående innsikt i helsetjenestesystemet og en unik digital plattform», fortsetter Tommi Unkuri.

Documaster er et norsk selskap innen digital dokumentasjonsforvaltning. Kjernekompetansen er digitalisering, informasjonsstyring og skybasert arkivering av verdifulle data. Selskapet har utviklet en unik teknologi som ivaretar det stadig økende behovet for effektiv arkivering i tråd med lover og forskrifter. Bakgrunnen er den raske veksten innen digital dokumentasjon samt et økt fokus på regelverk for dokumentasjonsforvaltning. Løsningene lar organisasjoner samle, behandle og ta vare på data via ett enkelt program som sørger for at informasjonen er lett og umiddelbart tilgjengelig. Den brukervennlige søkefunksjonen gjør det lett å finne igjen data, samtidig som alle relevante lovkrav er oppfylt. Selskapet tilbyr en systemuavhengig arkiveringskjerne som oppfyller lover og forskrifter både på lokalt nivå og EU-nivå.

«Digital dokumentasjon er et område i voldsom vekst og vil raskt fortrenge fysisk dokumentasjon. Det betyr at mange selskap står igjen med utdaterte og underdimensjonerte systemer for dokumentasjonsforvaltning. Dette skaper hodebry for bedrifter og organisasjoner over hele verden, og mange risikerer at de ikke klarer å oppfylle myndighetenes fastsatte standarder. Med løsningene fra Documaster kan organisasjonene ta tilbake kontrollen over dataene sine. Documasters imponerende teknologier hjelper kundene å fase ut utdaterte systemer, digitalisere fysiske dokumenter og samle all dokumentasjon i ett enkelt brukervennlig program», forklarer Christian Melby.

Qlearsite er en foregangsaktør på det raskt voksende markedet innen atferdsanalyse for forvaltning av menneskelige ressurser. Selskapet er basert i Storbritannia. Det har utviklet en teknologi som er spesialutformet for å analysere og forutsi atferden til medarbeiderne i arbeidsstokken. Til dette benyttes både strukturerte og ustrukturerte data. Produkttilbudet inneholder løsninger for sammenkobling og rapportering av data, prediktive analyser og analysering av spørreundersøkelser. Til sammen utgjør dette en komplett verktøykasse for slagkraftige analyser. Selskapet kaller metoden sin Organisational Science (organisatorisk vitenskap). Her kombineres intelligent analyseteknologi med personaldata for å hjelpe bedriftene med å forstå organisasjonskulturen og få verdifull innsikt i hvordan de kan bruke talentene sine på en best mulig måte.

«Det å ansette de riktige personene og få dem til å trives, er en avgjørende forutsetning for at bedriften skal gjøre det bra. Bedrifter over hele verden er i ferd med å oppdage den sterke sammenhengen mellom kommersiell suksess og god ledelse av de ansatte, og dermed også verdien av å kunne utføre gode analyser av HR-data. Med sin organisatoriske vitenskap ligger Qlearsite helt i tet i dette arbeidet. De kan gi selskapene en dypere forståelse av hva som påvirker organisasjonen og de ansatte, og hvordan man kan oppnå bedre resultater. Løsningen deres er unik i bransjen og lar brukerne utføre detaljerte analyser som gir svar på spørsmålene hvem, hva og hvorfor, slik at de kan gjøre de riktige prioriteringene for å bygge sterkere organisasjoner. Det øker konkurranseevnen og hjelper dem å unngå unødige kostnader», avslutter Christian Melby.

For mer informasjon er du velkommen til å kontakte:

Christian Melby, partner, Summa Equity, +47 (0)958 13 277, christian.melby@summaequity.com

Tommi Unkuri, partner, Summa Equity, +46 (0)70 508 1196, tommi.unkuri@summaequity.com

Jonas Wohlin, IVBAR, +46 (0)708 55 37 00, jonas.wohlin@ivbar.com

Pål Reinert Bredvei, daglig leder, Documaster, +47 (0)91 10 28 68, prb@documaster.no

Peter Clark, grunnlegger, Qlearsite, +44 (0)77 8866 5434, peter.clark@qlearsite.com

Alex Borekull, grunnlegger, Qlearsite, +44 (0)78 8779 1645, alex.borekull@qlearsite.com 

Om Summa Equity

Summa Equity ble etablert i 2016 av partnere med en felles visjon om å bygge opp et ledende spesialisert risikokapitalselskap i det nordiske SMB-markedet. Selskapet skal finne investeringsmuligheter innenfor ulike megatrender som forventes å gi langsiktig vest. Selskapet fokuserer på sektorer innenfor fire megatrenddrevne områder: knapphet på ressurser, effektiv energiutnyttelse, demografiske endringer og teknologidrevne virksomheter. Summa Equity stengte sitt første fond i februar 2017 med investeringsforpliktelser på 4,5 milliarder svenske kroner.

Abonner

Dokumenter og linker