Summa Equity henter inn seks milliarder i nytt fond

Report this content

Skal investere i virksomheter som løser globale utfordringer

26. februar 2019, Stockholm: Summa Equity har i dag annonsert at de har hentet inn ytterligere kapital for å fortsette å investere i å løse globale utfordringer. Summa Equity har hentet inn 6 milliarder norske kroner (6,5 milliarder svenske kroner) til Summa Equity Fund II, som var øverste grensen for størrelsen av fondet. Med Fund I og II forvalter Summa Equity nå over 10 milliarder norske kroner (11 milliarder svenske kroner). Summa Equity er blant de første oppkjøpsfondene som forankrer sin investerings- og verdiskapningsstrategi i FNs bærekraftsmål.

Nyheten om Fund II kommer tre år etter oppstarten av firmaet, og i 2017 hentet Summa Equity inn 4,3 milliarder norske kroner (4,7 milliarder svenske kroner) til sitt Fund I. Fund II vil fortsette å fokusere på investeringer drevet av megatrender som en aldrende befolkning, migrasjon, ressursknapphet, befolkningsvekst, klimaendringer og disruptive teknologier. Fondene investerer i virksomheter som løser globale utfordringer knyttet til Summa Equity sine tre fokusområder; ressurseffektivitet, demografiske endringer og teknologiintensive virksomheter.

– Vi ser at det er flere store utfordringer som utfolder seg samtidig; miljømessig, sosialt og teknologi som skaper store omveltninger. Vi tror at våre største utfordringer også er våre mest attraktive investeringsmuligheter. Interessen for vårt andre fond viser at investorer nå har på alvor begynt å forstå at skal man ha god avkastning fremover, så kan man ikke lengre ignorere de utfordringene vi står ovenfor, sier Reynir Indahl, Managing Partner i Summa Equity.

– Noen av de globalt ledende investorene har også økt sine investeringer hos oss i vårt nye fond. Dette viser at de i økende grad tror på at virksomheter med gode løsninger på miljø-, sosial-, og styringsutfordringer vil ha sterkere vekst og verdivutvikling, og samtidig også ha lavere risiko. De er mer fremtidssikre, sier Indahl.

Summa Equity Fund I har 11 porteføljeselskap som bidrar til å fremme bærekraftsmålene. Gjennom å forankre FNs bærekraftsmål i utformingen av den langsiktige strategien til porteføljeselskapene, følge opp de målbare resultatene av dette samt gjennom å drive innovasjon som adresserer utfordringene, har porteføljen hittil utviklet seg bra og vist sterk vekst og verdiøkning.

Investorene i Summa Equity Fund II er både tradisjonelle og bærekraftsrettede institusjoner fra Norden, Europa og Nord-Amerika, som inkluderer legater tilhørende anerkjente universiteter, stiftelser, pensjonsfond, forsikringsselskap og fond-i-fond.

– Vi mener god avkastning og bærekraftige investeringer bør henge sammen. I Storebrand søker vi å investere i selskaper som beveger verden fremover, i en mer bærekraftig retning. FNs bærekraftmål gir klare føringer om retning og fokus, og skaper nye langsiktige vekstrender. En ambisiøs Private Equity strategi med fokus på å skape høy omsetnings- og resultatvekst gjennom porteføljeselskaper som er eksponert mot disse trendene er viktige grunner til at vi investerer i Summa Equity Fund II, sier Thomas Wold, Investment Director – Private Equity, Storebrand Asset Management AS.

Rede Partners, en uavhengig rådgiver til oppkjøpsfond, var rådgiverne til Summa Equity. Mannheimer Swartling var de juridiske rådgiverne i kapitalinnhentingen, med Ropes & Gray som rådgivere for USA markedet, og PwC var rådgiver i økonomiske spørsmål. Fondet er basert i Sverige og klassifisert som et alternativt investeringsfond (AIF) av Finansinspektionen i Sverige.

Kontakt:
Jenny Keisu
jenny.keisu@summaequity.com
+46 722 42 41 44

Om Summa Equity
Summa Equity fokuserer på nordiske små og mellomstore virksomheter, og investerer i selskaper som er positivt drevet av megatrender innen områdene ressursknapphet, demografiske endringer og teknologiintensive virksomheter. Summa Equity er blant de første oppkjøpsfondene som benytter FNs bærekraftsmål i sin investeringsstrategi. Summa Equity ble etablert i 2016. www.summaequity.com

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker