Summa Equity kjøper Milarex

Oslo, 24 Juli 2017

Summa Equity har kjøpt 75% av Milarex, et av verdens ledende selskap innen videreforedling av laks. Summa Equity er et tematisk fokusert investeringsselskap som har sjømat som ett av sine satsingsområder innen temaet ”Ressursknapphet”.

"Verdensbefolkningen vokser sterkt og det samme gjør behovet for sunn og bærekraftig mat. Fiskefangsten har flatet ut og oppdrettsnæringen vil bli enda viktigere fremover, og vi tror at oppdrett vil bli større enn villfangst fra 2019. Produksjon av oppdrettslaks bruker ikke ferskvann, konverterer fôr effektivt, er sunnere enn kjøtt og er mer klimavennlig. Det er miljøutfordringer med oppdrett, som med all storskala matproduksjon, men bransjen er ung og Norge er en drivende kraft innen bærekraft gjennom innovasjon og strenge reguleringer,” sier Reynir Indahl, Managing Partner i Summa Equity.

Milarex har bygd en av verdens største fabrikker for videreforedling av laks utenfor Gdansk i Polen. Selskapet har tjent penger siden produksjonen startet i 2016 og er allerede en ledende leverandør av røkelaks til store europeiske dagligvarekjeder. Selskapet har en årlig produksjon på 5.500 tonn ferdigvare og arbeider for over tid å utnytte makskapasiteten på over 30.000 tonn. I 2017 forventes en omsetning på rundt en milliard kroner. Med sin storskalaproduksjon, ledende teknologi og fleksible fasiliteter har selskapet den mest effektive produksjonen innen videreforedlingsbransjen.

“Videreforedlingsbransjen er fragmentert og vi ser at kapasitetsutvidelsen ikke har fulgt etterspørselsbehovet. Milarex har bygd ett av verdens største og mest effektive anlegg og har allerede fått en sterk europeisk markedsposisjon,” sier Joakim S. Johansen, Investment Manager i Summa Equity.

Milarex er etablert og ledet av den polske seriegründeren Jerzy Malek. Malek var også gründeren av Morpol, verdens største lakseforedler, som han solgte til Marine Harvest i 2012.

"Jerzy Malek utviklet det tyske røkelaksmarkedet, skapte Morpol og er en institusjon i laksenæringen. Nå har han igjen skapt et ledende selskap hvor ny teknologi og kunnskap gir selskapet unike konkurransefortrinn. Det blir et privilegium å jobbe med han og hans team,” sier Jon Hindar, Industrial Advisor i Summa, tidligere CEO i Cermaq og ny styreformann i Milarex.

Summa investerer betydelige beløp i Milarex for å posisjonere selskapet innen videreforedling av laks. Nytt hovedkontor etableres i Oslo, da Norge står for 50% av den globale lakseproduksjonen og er ledende innen utviklingen av bærekraftig oppdrettslaks. Jerzy Malek vil fortsatt være aktiv i selskapet og være aktivt styremedlem og aksjonær i Milarex.

“Investeringen fra Summa Equity vil muliggjøre en raskere utvikling av Milarex i Europa og resten av verden. Min tidligere erfaring med Hindar og Indahl, samt gjennom de diskusjonene vi har hatt det siste året, har overbeviste meg om Summa er den riktige partneren for Milarex,” sier Jerzy Malek, gründer og CEO i Milarex.

For mer informasjon er du velkommen til å kontakte:
Reynir Indahl, Managing Partner, Summa Equity, +4790691113, reynir.indahl@summaequity.com
Jon Hindar, Chairman, Milarex, +4797748829, jon@hindar.no
Jerzy Malek, Founder and CEO, Milarex, +48602374250, jm@milarex.com

Om Summa Equity
Summa Equity ble etablert i 2016 av partnere med en felles visjon om å bygge opp et ledende spesialisert investeringsselskap i det nordiske SMB-markedet. Selskapet investerer innenfor områder hvor det forventes langsiktig vekst drevet av megatrender, og investerer innen temaene Ressursknapphet, Energieffektivitet, Demografiske endringer og Teknologidrevne virksomheter. Summa Equity stengte sitt første fond i februar 2017 på c. 4,5 milliarder kroner.


Om Milarex
Milarex er en videreforedler av laks med moderne produksjonsfasiliteter i Slupsk, Polen. Hovedproduktet er røkelaks samt en rekke andre sjømatprodukter. Selskapet har bred distribusjon i det europeiske markedet, hovedsaklig i Tyskland, Polen og Italia. Selskapet er grunnlagt av Jerzy Malek den tidligere eieren av verdens ledende foredlingsselskap innen laks, Morpol, som ble solgt til Marine Harvest i 2012.

Abonner

Dokumenter og linker