Summa Equity øker fokus på bærekraftsmålene med partnerskap i FNs SDG Impact

Report this content

15. mai 2019, Oslo – Summa Equity annonserte i dag deres støtte til og partnerskap med SDG Impact initiativet sammen med Business for Peace, EQT og LGT. Det UNDP-ledete initiativet jobber for å øke investeringer fra privat sektor ved å gi investorer og virksomheter innsikt, kunnskap og verktøy som kan støtte deres bidrag til å oppnå FNs bærekraftsmål. Nordic Springboard lanseres i dag under Business for Peace for å invitere nordiske investeringsselskaper til å bli med på SDG Impact.

– Vi er stolte av å få være en del av det både det globale SDG Impact initiativet og Nordic Springboard. Sammen får vi muligheten til å utfordre en hel bransje til å bli med og investere i tråd med bærekraftsmålene, sier Anna Ryott, styreleder i Summa Equity og medlem av styringsgruppen til SDG Impact initiativet. I styringsgruppen er Ryott en av elleve medlemmer, alle globale ledere innen utvikling, investering og industri. Sammen skal de kvalitetssikre arbeidet til SDG Impact plattformen, og således den globale innsatsen for investeringer i bærekraftsmålene.

Nordic Springboard lanseringen i Oslo ønsker å samle støtte fra nordiske investorer og øke interessen for et globalt arrangement i Stockholm.

­– Summa Equity var blant de første oppkjøpsfondet som forpliktet seg til bærekraftsmålene. Blant annet samkjører vi strategien for investeringer og verdiskapning med rammeverket satt av bærekraftsmålene, sier Reynir Indahl, Managing Partner i Summa Equity. – Vi tror våre største utfordringer er også våre mest attraktive investeringsmuligheter. Ved å inkludere løsninger innen miljø-, sosial- og styresettutfordringer, vil selskaper kunne vise til større vekst og avkastning, samtidig som de har lavere risiko. De er mer fremtidssikre, sier Indahl.

Ryott og Indahl taler begge på Nordic Springboard om hvorfor Summa Equity støtter SDG Impact Initiative.

Summa Equity forvalter i dag kapital tilsvarende SEK 14 milliarder (ca. NOK 12.7 milliarder), etter å ha hentet inn NOK 6 milliarder i deres Fund II for å øke investeringer i globale utfordringer. Summa Equity fokuserer på investeringer drevet av megatrender som en aldrende befolkning, migrasjon, ressursknapphet, befolkningsvekst, klimaendringer og disruptive teknologier. Porteføljen har vist sterk vekst og verdiøkning. Summa Equity vant nylig bærekraftsprisen (Environmental, Social and Governance (ESG)) på Private Equity Awards 2019 for å forankre FNs bærekraftsmål i utformingen av den langsiktige strategien til porteføljeselskapene, å følge opp de målbare resultatene av dette samt drive innovasjon som adresserer de globale utfordringene.

Oppnåelse av bærekraftsmålene innen 2030 er estimert til å kreve $5-7 milliarder totalt i årlige investeringer, og vil kreve et fundamentalt skifte i globale finansielle strukturer. Til nå har det ikke vært en konsekvent måte å definere eller måle forankring til bærekraftsmålene for virksomheter og investorer, et behov som SDG Impact initiativet ønsker å dekke.

SDG Impact har som mål å katalysere opp mot $1 milliard i årlig investeringer fra privat sektor for å nå bærekraftsmålene. Disse investeringene vil bidra til å skape $12 milliarder i økonomiske muligheter årlig og 380 millioner nye jobber, noe som bedriftskommisjonen for bærekraftig utvikling (Business Commission on Sustainable Development) estimerer at vil være mulig fra investeringer i bærekraftsmålene.

For intervjuer eller mer informasjon, vennligst kontakt:
Jenny Keisu
jenny.keisu@summaequity.com
+46 722 42 41 44

Om Summa Equity
Summa Equity fokuserer på nordiske små og mellomstore virksomheter, og investerer i selskaper som er positivt drevet av megatrender innen områdene ressursknapphet, demografiske endringer og teknologiintensive virksomheter. Summa Equity er blant de første oppkjøpsfondene som benytter FNs bærekraftsmål i sin investeringsstrategi. Summa Equity ble etablert i 2016. www.summaequity.com

Dokumenter og linker