Universitet i Oslo velger Sun teknologi for å regne på verdens klimaendringer

Sun Microsystems tar Universitet i Oslo mot verdenstoppen i regnekraft. Universitetet i Oslo kjøper tungregnesystem basert på norskutviklet superswitch fra Sun Microsystems.

Tungregnesenteret ved Universitetet i Oslo (UiO) har gått til innkjøp av høyhastighets sammenkoblingsteknologi fra Sun Microsystems. Suns Datacenter Infiniband Switch er verdens største i sitt slag, og gjør forskere nasjonalt og ved UiO i stand til å gjøre vitenskapelige beregninger på de største utfordringene menneskeheten står overfor i dag. Switchen er utviklet på Suns verdensledende utviklingssenter på Skullerud i Oslo.

- Investeringen i tungregnesystemet fra Sun tar UiO opp flere divisjoner hva gjelder kapasitet og regnekraft. Nå vil vi ha kapasitet til å gjennomføre ekstremt kompliserte beregninger og har mulighet til å regne på de største utfordringene menneskeheten står overfor i dag. Suns Datacenter Infiniband Switch på UiO vil være et sentralt element for videre oppskalering av de nasjonale beregningsressursene i Norge de neste årene, sier IT-direktør Lars Oftedal ved Universitet i Oslo.

Den nye switchen gjør det mulig for Tungregnesenterets 550 Sun servere å kommunisere med hverandre svært raskt og gjør det mulig å gjennomføre svært tunge regneoperasjoner. Dette er en økning på 20 ganger i ytelse fra tidligere.

Det er Suns verdensledende utviklingsmiljø på Skullerud i Oslo som har utviklet switchen som Universitet i Oslo nå kjøper. Utviklingsmiljøet er en del av Sun Norge, men jobber globalt med teknologiutvikling. Sun samarbeider med norske forskergrupper, blant annet Simula Research Laboratory, i denne type teknologiutvikling.

- Den norskutviklede switchen er ingeniørkunst i internasjonal toppklasse og som en norsk kunnskapsinstitusjon er vi veldig glade for at det er norskutviklet teknologi som tar oss opp i den internasjonale eliten hva gjelder regnekraft. Valget falt på Sun som har en klar visjon og strategi innen tungregning. UiO har med dette samme type teknologi som benyttes av de største tungregnesentrene i verden, sier Hans Eide, leder for gruppen for Vitenskapelig Databehandling ved UiO. Gruppen assisterer forskerne med optimal utnyttelse av regneklyngen.

- Utviklingssenteret på Skullerud er en spydspiss for teknologiutvikling, ikke bare for Sun Norge, men også internasjonalt. Ved å utvikle denne switchen er vi i Sun Norge stolte av å kunne bidra til videre fremskritt for forskning, sier Knut Alnæs, administrerende direktør i Sun Norge.

Forskere i Norge og ved UiO vil etter kjøpet av tungregnesystemet fra Sun, kunne foreta svært avanserte vitenskapelige simuleringer. Eksempler på hva forskere kan studere ved hjelp av betydelige beregningsressurser er mange. Klimaendringer og effekten av disse på samfunnet, forståelsen av universets opprinnelse, hvordan nanoteknologi kan bidra til teknologiske nyvinninger og forskning på data fra partikkelakseleratoren i CERN er alle viktige utfordringer i dag, sier IT-direktør Lars Oftedal.


For mer informasjon, vennligst kontakt:

Knut Alnæs
Administrerende direktør, Sun Microsystems
E-post knut.alnaes@sun.com
Mobil: 975 39 307

Lars Oftedal,
IT-direktør, Universitetet i Oslo
E-post: lars.oftedal@usit.uio.no
Mobil: 950 29 973

Om Sun Microsystems
Sun Microsystems utvikler produkter og teknologier som driver frem utviklingen av internett. Basert på vår visjon «The Network is the Computer» har Sun ledet an i innovasjon med teknologier som Java, Solaris og SPARC. Sun fremstår i dag som den ledende aktøren bak Fri Programvare med kjente prosjekter som OpenOffice, MySQL, OpenSolaris, Java og Glassfish.
Sun Microsystems er en stor bidragsyter til norsk it-forskning. Selskapet har to av sine sterkeste utviklingsmiljøer her i landet, hhv. i Trondheim og på Skullerud i Oslo der et hundretalls svært høyt kvalifiserte medarbeidere arbeider med fremtidens IT-løsninger.
For mere informasjon om Sun se: http://www.sun.com.

Om Universitetet i Oslo
Universitetet er Norges største utdannings og forskningsinstitusjon. Det er ca. 6500 ansatte og rundt 35000 studenter. Universitetet i Oslo er ett av Nordens tre topp-universiteter og ble rangert som ett av de 20 beste forskningsinstitusjonene i Europa i 2008.

Universitetet i Oslo satser målrettet på e-Infrastruktur og undervisnings- og forskningsstøtte for å understøtte primærprosessene ved Universitetet, der nasjonale ressurser for lagring og beregninger og avansert brukerstøtte er sentrale virkemidler.