SWECO kjøper finske PIC Engineering Oyj

SWECO kjøper finske PIC Engineering Oyj SWECO kjøper Finnlands nest største tekniske konsulentselskap, PIC Engineering Oyj med 900 ansatte. Gjennom kjøpet befester SWECO sitt nærvær i Norden ytterligere. Tidligere i år kjøpte SWECO det norske konsulentselskapet Statkraft Grøner. PIC Engineering er et av de ledende industrikonsulentselskaper i Norden med en omsetning på over 60 mill. euro. Selskapet tilbyr konsulenttjenester innen prosessindustri, verkstedindustri, elektronikk og marinteknologi. I tillegg til Finland har PIC virksomhet i Sverige, Estland og Ungarn. - Kjøpet av PIC Engineering er industrielt riktig. Vi befester vår tilstedeværelse i Norden samtidig som vi styrker vår eksisterende industrikonsulentvirksomhet. Vi får fremfor alt en strategisk viktig plattform i Finland og vi fortsetter å bygge et sterkt internasjonalt teknisk konsulentselskap, sier Wigon Thuresson, konsernsjef og Adm.dir. i SWECO. - Kjøpet av Statkraft Grøner og PIC Engineering kommer til å forbedre vår drift og bidra til en fortsatt sterk lønnsomhet, fortsetter Wigon Thuresson. SWECO får etter kjøpet ca 3 700 ansatte med selskaper i syv land og en årlig omsetning på 3,1 milliarder kroner. - SWECO kompletterer oss bra og vi ser derfor dette som et naturlig steg i vår utvikling. SWECO styrker vår kompetanse innen flere viktige områder og støtter opp om vår videre ekspansjon, sier Lauri Hintikka, konsernsjef i PIC Engineering. PIC Engineering vil drive virksomheten videre i sin nåværende form med eksisterende ledelse. SWECO kjøper PIC Engineering gjennom å erverve samtlige aksjer i PIC's moderselskap, hvor 84 prosent eies av fond som forvaltes av risikokapitalselskapet CapMan. De resterende16 prosent eies av ledelsen i PIC Engineering. Kjøpesummen utbetales dels kontant, dels i form av nyemisjonerte B- aksjer i SWECO. Selgerne vil etter ervervet eie 9,9 prosent av kapitalen og 4,8 prosent av stemmene i SWECO. Kjøpet sluttføres ved årsskiftet og beregnes å påvirke SWECO's resultat og kontantstrøm pr aksje positivt allerede fra og med 2004. Soliditeten beregnes å bli ca 34 prosent etter kjøpet. Ekstraordinær generalforsamling SWECOS styre vil om kort tid innkalle til ekstraordinær generalforsamling. Styret har besluttet å foreslå at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å fatte nødvendige vedtak om emisjon. Den ekstraordinære generalforsamlingen finner sted 22 desember kl. 10.00. Sted: Hörsalen, Gjörwellsgatan 28, Stockholm. SWECO er Sveriges største konsulentselskap med samlet kunnskap innen teknikk, miljø og arkitektur. SWECO FFNS, SWECO BLOCO, SWECO Theorells, SWECO VBB, SWECO VIAK, SWECO Prosjektledning, SWECO Industriteknikk, SWECO Position SWECO Energuide, SWECO Connec og Statkraft Grøner. SWECO- aksjen er notert på O-listen på Stockholmsbørsen. For ytterligere informasjon kontakt: Wigon Thuresson, Adm.direktør og Konsernsjef i SWECO, tlf. +46 8 695 60 00 Lauri Hintikka, konsernsjef i PIC Engineering +358 9 530 9304 FAKTA SWECO får etter kjøpet av PIC Engineering og det tidligere kjøpet av Statkraft Grøner en omsetning på 3,1 milliarder svenske kroner, ca 3 700 ansatte og etablerte selskaper i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Estland, Litauen og Ungarn. SWECO har lenge drevet en omfattende prosjektvirksomhet både i Europa og rundt om i verden med oppdrag i ca. 40 land. SWECO tilbyr samlet kunnskap innen teknikk, miljø og arkitektur og utfører kvalifiserte konsulenttjenester til kunder innen offentlig sektor og industriforetak innen et stort antall bransjer både i Sverige og internasjonalt. Flere av SWECO's datterselskaper har eksistert siden slutten av 1800-tallet med kunnskap og erfaring som er viktige for den internasjonale samfunnsoppbyggingen. SWECO's kjøp av PIC Engineering og Statkraft Grøner er et ledd i konsernets strategiske utvikling til en konkurransekraftig aktør på det europeiske markedet hvor etterspørselen etter internasjonalt nærvær og kvalifisert kompetanse stadig øker. SWECO's virksomhet omfatter kvalifiserte konsulenttjenester innenfor: - Arkitektur - Byggkonstruksjon - Installasjon - Transport og anlegg - Vann og miljø - Industriteknikk (inkl. prosess, verkstedteknikk, elektronikk og marin- teknologi) - Prosjektledelse - Energisystem - Geografisk posisjonering, GIS - IT-utvikling De største virksomhetsområdene er Vann og Miljø, Transport og Anlegg, Industriteknikk og Installasjon. Etterspørselen etter kvalifiserte konsulenttjenester er stor, særlig i forbindelse med østre og sentrale Europas integrasjon i EU og den utvikling som forventes i området. ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/03/20031203BIT00050/wkr0001.doc The full release http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/03/20031203BIT00050/wkr0002.pdf The full release

Abonner

Dokumenter og linker