SWECO kjøper Statkraft Grøner og får en sterk posisjon i Norge

SWECO kjøper Statkraft Grøner og får en sterk posisjon i Norge SWECO kjøper det norske konsulentselskapet Statkraft Grøner med 340 ansatte. Gjennom dette kjøpet blir SWECO et av de ledende tekniske konsulentselskap i det norske markedet. - Statkraft Grøner har sterke markedsposisjoner innenfor sine virksomhetsområder og kan vise til god lønnsomhet. Oppkjøpet innebærer at vi får en strategisk viktig posisjon i Norge. Statkraft Grøner tilfører oss ytterligere kompetanse og blir vår nye plattform i landet, sier Wigon Thuresson, adm. direktør i SWECO. Statkraft Grøner har en omsetning på 320 MNOK. Selskapet har 320 ansatte på syv steder i Norge og et 20-talls konsulenter i Gøteborg og Stockholm i datterselskapet Grøner Veritech. Statkraft Grøner tilbyr hovedsakelig tjenester innenfor områdene miljø, samferdsel, energi, industri og bygg. Selskapet driver også internasjonal virksomhet og har kontrakter i Mellom-Amerika, Asia og Afrika. SWECOs nåværende virksomhet i Norge består av konsulentselskapet Theorells som driver med installasjonsoppdrag og SWECO Samfunnsteknikk som har spesialisert seg på transport og anlegg samt vann og miljø. SWECOs virksomhet i Norge drives fra fem regionkontor. - Målsetningen er å utvikle Statkraft Grøners virksomhet videre i dets nåværende form og med eksisterende ledelse. SWECO har allerede en voksende virksomhet i Norge og det er vår hensikt å integrere denne med Statkraft Grøner, sier Wigon Thuresson. Den sammenslåtte virksomheten vil få en omsetning på 400 MNOK og omtrent 450 ansatte. - SWECOs oppkjøp av Statkraft Grøner er industrielt riktig. Vi får en ny hovedeier som har lang erfaring med vår kjernevirksomhet. I tillegg får vi tilgang på ressurser og kompetanse innenfor konsernet som vil være verdifull for vår fortsatte utvikling, sier Dag M. Solberg, adm. direktør i Statkraft Grøner. SWECO kjøper Statkraft Grøner av energiselskapet Statkraft SF som eier ca. 92 prosent av aksjene. De resterende aksjerne eies av de ansatte i selskapet. - Statkraft SF er fornøyd med at man i felleskap med Statkraft Grøner har lykkes med å inngå en avtale med en solid industriell aktør som SWECO, og som vil bidra til å sikre en fortsatt positiv utvikling i selskapet, sier Jon Brandsar, styreleder i Statkraft Grøner. Kjøpsavtalen skal formelt godkjennes i Statkraft SFs styre den 28 august 2003. Kjøpet forventes å påvirke SWECOs fortjeneste per aksje positivt for inneværende år. SWECO er Sveriges største konsulentselskap med solid kompetense innen teknikk, miljø og arkitektur: SWECO FFNS, SWECO BLOCO, SWECO THEORELLS, SWECO VBB, SWECO VIAK, SWECO Projektledning, SWECO Industriteknik, SWECO Position, SWECO Energuide och SWECO Connect. SWECO er notert på O-listan på Stockholmsbørsen. For ytterligere informasjon: Wigon Thuresson, adm. direktør og konsernsjef i SWECO, tfn +46 734 12 66 02, +46 8 695 60 00 Dag M. Solberg, adm. direktør i Statkraft Grøner, tfn +47 67 12 80 00 ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/10/20030710BIT00210/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/10/20030710BIT00210/wkr0002.pdf

Abonner

Dokumenter og linker