Grimsrud og Kreftregisteret villeder om snus

Report this content

Snus er 90 prosent mindre skadelig enn sigaretter. Det vet Tom K. Grimsrud i Kreftregisteret. Likevel velger han å fortsette å spre desinformasjon i mediene om sammenhengen mellom snus og negative helseeffekter, nå sist i Aftenposten og Dagens Medisin. En debatt om helseeffektene av nytelsesprodukter er viktig, men kun om den baseres på fakta og ikke skremsel.

Grimsrud hevder at det er en dårlig ide å erstatte sigaretter med snus, og at snus øker risikoen for kreft. Royal College of Physicians har slått fast at snus er minimum 90 prosent mindre skadelig enn sigaretter. Det er nå over 10 år siden EU fra et vitenskapelig ståsted fjernet kreftadvarselen på snusboksen.

Grimsrud nevner overhodet ikke folkehelse i sine uttalelser. Dermed unnviker han også å diskutere potensialet snus har for å forebygge både kreft og hjerte- og karsykdommer blant røykere. Faktum er at dersom alle som røyker går over til snus vil det ha store positive helseeffekter. Liv kan spares dersom norske røykere får nøytral informasjon om helseforskjellen på snus og sigaretter. Dette har skjedd i Sverige og bør også skje i Norge.

Snus inneholder tobakk, men det har få eller ingen av de negative helsemessige effektene som sigaretter. Tvert i mot, snus er det mest brukte og klinisk bevist mest effektive middelet for røykeslutt. Alle kjenner noen som har sluttet å røyke ved hjelp av snus. En ekspertkomité som arbeidet på oppdrag fra EUs helsemyndighet i 2008 konkluderte med at den svenske folkehelsen er forbedret fordi mange røykere har sluttet ved hjelp av snus.

Grimsrud hevder at WHOs kreftforskningssenter (IARC) har konkludert med at snus gir kreft. Dette er en grov overforenkling. IARC har konkludert med at kategorien røykfri tobakk som helhet må regnes som kreftfremkallende. Denne kategorien inneholder mange forskjellige produkter, fra produkter som er nesten like skadelige som sigaretter i ene enden av skalaen til snus i den andre enden. IARC rapporten fra 2009 baserer seg i hovedsak på forskning på afrikanske og indiske produkter som har helseeffekter som likner mer på sigaretter enn på snus.

Det Grimsrud ikke nevner er at WHO har sammenliknet helseeffektene av svensk snus med nikotinlegemidler. Svensk snus produsert etter bransjestandarden GothiaTek har lavere nivåer av uønskede emner (nitrosaminer og benspyren) enn grensene WHO anbefaler for røykfri tobakk.

På ett punkt har Grimsrud helt rett. Gravide og ammende skal ikke snuse. De bør holde seg unna alt som inneholder nikotin, også legemidler. Dette er allment akseptert.

I løpet av de årene jeg var sjef for kreftregisteret i Stockholm (en del av det svenske kreftregisteret) var det høyeste målet for arbeidet å forebygge kreft og dermed bidra til en bedre folkehelse. Det virker ikke som om Grimsrud deler den oppfatningen. Han nevner overhodet ikke folkehelse i sine uttalelser. Dermed unnviker han også å diskutere potensialet snus har for å forebygge både kreft og hjerte- og karsykdommer blant røykere. Vi skal ha en aktiv debatt rundt helseeffektene av produkter nordmenn bruker. Skal debatten ha en tilsiktet effekt må den baseres på fakta. Det er ikke Grimsruds uttalelser i Aftenposten og Dagens Medisin.

Lars Erik Rutqvist

Professor, kreftspesialist og vitenskapelig rådgiver for Swedish Match

Lars-Erik.Rutqvist@swedishmatch.com

Abonner